Novinky

Globálny obchod s Čínou bude pokračovať aj napriek 2019-nCoV

Koronavírus zasiahol čínske obyvateľstvo v tom najzraniteľnejšom období, kedy sa stovky milónov Číňanov presúvalo a cestovatlo do rodísk, kde mali s rodinami sláviť Čínsky nový rok.

Namiesto pokojných sviatkov boli celoploštne nasadené záchranné zložky najmä v mediciínskom odvetví, aby v čo najrýchlejšom čase diagnostikovali a hospitalizovali občanov s koronavírusom. 

V meste Wuhan, provincia Hubei, kde sa po prvý krát objavili prípady so spomínaným vírusom, v priebehu 10 dní postavili a sprevádzkovali modulárnu nemocnicu s 1600 lôžkami na ploche 21.9 ha. Boli vytvorené mnohé dobrovoľnícke skupiny Číňanov, ktorí prišli z iných regiónov pomôcť do zasiahnutých oblastí, čo značí významnú sociálnu súdržnosť obyvateľov tejto krajiny. Aj najznámejšia čínska spoločnosť ALIBABA ponúkla všetky svoje technologické výdobytky a prostriedky k tomu, aby sa vynašiel liek proti 2019-nCoV. Čína v boji proti koronavírusu postupuje veľmi dôsledne. Ku dňu 7.2.2020 bolo v Číne vyliečených už 1705 občanov z 31 261 potvrdených prípadov, a počet úmrtí je 637. V porovnaní s chrípkovou epidémiou, ktorá zasiahla Spojené štáty americké, bolo od 1.októbra 2019 do 25. januára 2020 zaznamenaných minimálne 10.000 prípadov úmrtia na chrípku. Aj napriek súčasnej situácií v Číne, ktorá koncentruje všetky prostriedky na prevenciu, ochranu a liečenie pacientov s koronavírusom, bude obchodovanie s Čínou pokračovať. Je to druhá najsilnejšia ekonomika sveta, dopyt po surovinách a zahraničných tovaroch každým rokom rastie. 


  • +421 918 619 894
  • lefong (@) lefong.eu
  • PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA

    CEO & Founder

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu